Tuần 35: Sách Các Vua 2, chương 14 – 35

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 35: Tìm hiểu về sách các Vua, từ chương 14 đến chương 35.

 

1. Tại sao đang đọc sách ngôn sứ lại chuyển qua sách các Vua

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1101/1._tai_sao_dang_doc_sach_cac_ngon_su_lai_chuyen_qua_sach_cac_vua.mp3{/mp3remote}

 

2. Lưu đày – Nhìn lại 2 cuộc lưu đày trong lịch sử Israel

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1101/2._luu_day_-_nhin_lai_2_cuoc_luu_day_trong_lich_su_israel.mp3{/mp3remote}

 

3. Lưu đày – Bài học cho người Kitô hữu

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1101/3._luu_day_-_bai_hoc_cho_nguoi_kito_huu.mp3{/mp3remote}

 

4. Sơ sót – 194

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1101/4._so_sot_194.31.mp3{/mp3remote}

 

5. Thánh ca Chúa sai con đi

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1101/5._thanh_ca_chua_sai_con_di.mp3{/mp3remote}

 

WGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072