Tuần 4: Sách Sáng thế, chương 12 – 19

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần.
Tuần 4: Tìm hiểu về Sách Sáng thế từ chương 12 đến 19.

 

 

Tiếng gọi của Thiên Chúa dành cho Abraham 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/tieng_goi_cua_thien_chua_danh_cho_abraham.mp3{/mp3remote}

 

Lời đáp trả của Abraham

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/loi_dap_tra_cua_abraham.mp3{/mp3remote}

 

Giao ước với Abraham

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/giao_uoc_voi_abraham.mp3{/mp3remote}

 

Ismael chào đời

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/ismael_chao_doi.mp3{/mp3remote}

 

Bài học cho đời sống đức tin Kitô hữu

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/bai_hoc_cho_doi_song_duc_tin_kito_huu.mp3{/mp3remote}

 

Nguồn:tgpsaigon.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072