Tuần 40: Sách Mica

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 40: Tìm hiểu về sách Mica.

 

 

1. Giải thích các từ ngữ theotokos_akathistos_parakles_Mater verbi et Mater Laetitiae_Nguyên tắc quy Kitô khi đọc Thánh Kinh

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1103/1._giai_thich_cac_tu_ngu_theotokos_akathistos_paraklesis_mater_verbi_et_mater_laetitiae_-_nguyen_tac_quy_kito_khi_doc_thanh_kinh.mp3{/mp3remote}

 

2. Belem_Ephrata 5,1

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1103/2._belem_ephrata_5_1-14.mp3{/mp3remote}

 

3. Lời tiên tri và phụng vụ Công giáo

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1103/3._loi_tien_tri_va_phung_vu_cong_giao.mp3{/mp3remote}

 

4. Đức Chúa kiện cáo dân Người 6,1-8

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1103/4._duc_chua_kien_cao_dan_nguoi_6_1-8_-_doc_ban_van.mp3{/mp3remote}

 

5. Đức Chúa kiện cáo dân Người 6,1-8 _ Liên kết với cử hành phụng vụ

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1103/5._duc_chua_kien_cao_dan_nguoi_6_1-8_-_lien_ket_voi_cu_hanh_phung_vu.mp3{/mp3remote}

 

 

 

Nguồn: WGPSG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072