Tuần 41: Sách Nakhum, Sophonia, Habakuc

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.

Tuần 41: Sách Nahum, Sophonia, Habakuc

 

1. Giải thích từ ngữ Akhakistos, Paraklesis (bổ sung)-Giải đáp trường hợp nào không được rửa tội cho trẻ sơ sinh theo giáo luật?

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1103/1._giai_thich_tu_ngu_akhakistos_paraklesis_bo_sung_-_giai_dap_-_truong_hop_nao_khong_duoc_rua_toi_cho_tre_so_sinh_theo_giao_0.mp3{/mp3remote}

 

2. Cuộc đối thoại giữa tiên tri Habacuc với Thiên Chúa (1,2 – 2,5a)

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1103/2._cuoc_doi_thoai_giua_tien_tri_habacuc_voi_thien_chua_12_-_25a_0.mp3{/mp3remote}

 

3. Bài học cho đời sống đức tin trong thực tế xã hội

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1103/3._bai_hoc_cho_doi_song_duc_tin_trong_doi_song_thuc_te_cua_xa_hoi_0.mp3{/mp3remote}

 

4. Sống trong hy vọng – số sót (Xophonia 3, 9-20)

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1103/4._song_trong_hy_vong_-_so_sot_xophonia_3_9-20.mp3{/mp3remote}

 

5. Sống trong hy vọng – thánh thi ngợi khen (Xophonia 3, 14-18a)

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1103/5._song_trong_hy_vong_-_thanh_thi_ngoi_khen_xophonia_3_14-18a.mp3{/mp3remote}

 

 6. Thiên Chúa không dung tha sự bất công (Nahum 3, 1-7)a

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1103/6._thien_chua_khong_dung_tha_su_bat_cong_nahum_3_1-7.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072