Tuần 5: Sách Sáng thế, chương 20 – 25

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần.
Tuần 5: Tìm hiểu về Sách Sáng thế từ chương 20 đến 25.

 

 

Thiên Chúa ngỏ lời với con người bằng cách nào?

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/01_thien_chua_ngo_loi_voi_con_nguoi_bang_cach_nao.mp3{/mp3remote}

 

Đường lối sư phạm của Thiên Chúa

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/02__duong_loi_su_pham_cua_thien_chua.mp3{/mp3remote}

 

Đọc Thánh Kinh cách nào cho đúng ?

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/03_doc_thanh_kinh_cach_nao_cho_dung.mp3{/mp3remote}

 

Giải đáp 1: Cha con ông Lót loạn luận

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/04_giai_dap_1_cha_con_ong_lot_loan_luan.mp3{/mp3remote}

 

Giải đáp 2: Câu chuyện loạn luân giữa Tổ phụ Giuđa & Bà Tama

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/05_giai_dap_2_cau_chuyen_loan_luan_giua_to_phu_giuse__ba_tama.mp3{/mp3remote}

 

Giải đáp 3: Sao mà Chúa ác quá?

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/06_giai_dap_3_sao_ma_chua_ac_qua.mp3{/mp3remote}

 

Giải đáp 4: Tại sao Thiên Chúa trách Bà Sara mà không trách Ông Abraham

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/07_giai_dap_4_tai_sao_thien_chua_trach_ba_sara_ma_lai_khong_trach_abraham.mp3{/mp3remote}

 

Giải đáp 5: Từ Ađam đến Chúa Giêsu bao nhiêu thế kỷ?

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/08_giai_dap_5_tu_adam_den_chua_giesu_bao_nhieu_the_ky.mp3{/mp3remote}

 

Giải đáp 6: Qua câu chuyện tháp Babel thì Thiên Chúa sợ loài người? 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/09_giai_dap_6_qua_cau_cau_chuyen_thap_babel_thi_thien_chua_so_loai_nguoi.mp3{/mp3remote}

 

Giải đáp 7: Tội vạ có được tha khi phạm tội phá thai?

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1004/10_giai_dap_7_toi_va_co_duoc_tha_khi_pham_toi_pha_thai.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: tgpsaigon.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072