Tuần 6: Sách Sáng thế, chương 25 – 36

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần.
Tuần 6: Tìm hiểu về Sách Sáng thế từ chương 25 đến 36.

 

 

 

 

Tổng quát

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_6_tong_quat.mp3{/mp3remote}

 

Gia-cóp được Thiên chúa tuyển chọn 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_6_giacop_duoc_thien_chua_tuyen_chon.mp3{/mp3remote}

 

Hành trình đức tin của Gia-cóp và của Ki-tô hữu 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_6_hanh_trinh_duc_tin_cua_giacop_cua_nguoi_kito_huu.mp3{/mp3remote}

 

Thánh ca Thắp sáng lên

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_6_thca_thap_sang_len.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: tgpsaigon.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072