Tuần 7: Sách Sáng thế, chương 37 – 50

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần.
Tuần 7: Tìm hiểu về Sách Sáng thế từ chương 37 đến 50.

 

 

 

Tổng quát

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_7_dan_nhap_tong_quat.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa rút điều lành từ sự dữ

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_7_thien_chua_rut_dieu_lanh_tu_su_du_1.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa là Đấng xét xử công minh

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_7thien_chua_la_dang_xet_xu_cong_minh.mp3{/mp3remote}

 

Tin là thưa vâng với Lời Chúa phán

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_7_tin_la_thua_vang_voi_loi_chua_phan.mp3{/mp3remote}

 

Sống đức tin là vật lộn với Thiên Chúa

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_7_song_duc_tin_la_vat_lon_voi_thien_chua.mp3{/mp3remote}

 

Nỗi khó khăn khi phải sống đức tin

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_7_noi_kho_khan_khi_phai_song_duc_tin.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa muốn nói gỉ với tôi qua đoạn Tin Mừng mới đọc

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_7_thien_chua_muon_noi_gi_voi_toi_qua_doan_tin_mung_dang_doc.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa là Đấng trung thành với Lời Ngài đã hứa

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_7_thien_chua_la_dang_trung_thanh_voi_loi_ngai_da_hua.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa là chủ của lịch sử

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_7_thien_chua_la_chu_cua_lich_su.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: tgpsaigon.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072