Tuần 8: Sách Xuất hành, chương 1 – 7

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 8: Tìm hiểu về Sách Xuất từ chương 1 đến 7.

 

 

Giải đáp 1: Có cần tuân theo những Giáo huấn của Giáo Hội?

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_8_giai_dap_co_can_tuan_theo_nhung_giao_huan_cua_giao_hoi_phan_1.mp3{/mp3remote}

 

Giải đáp 2: Có cần tuân theo những Giáo huấn của Giáo Hội?

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_8_giai_dap_co_can_tuan_theo_nhung_giao_huan_cua_giao_hoi_phan_2.mp3{/mp3remote}

 

Tầm quan trọng của sách Xuất Hành

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_8_tam_quan_trong_cua_sach_xuat_hanh.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa gọi Môsê từ bụi gai bốc cháy

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_8_thien_chua_goi_mose_tu_bui_gai_boc_chay.mp3{/mp3remote}

 

Mạc khải danh Thiên Chúa

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_8_mac_khai_danh_thien_chua.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa là đấng hiện diện, đấng đồng hành với con người

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_8_thien_chua_la_dang_hien_dien_dang_dong_hanh_voi_con_nguoi.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa muốn nói gì với tôi qua đoạn Tin Mừng đang đọc

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_8_thien_chua_muon_noi_gi_voi_toi_qua_doan_tin_mung_dang_doc.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa là đấng trung thành với lời Ngài đã hứa

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_8_thien_chua_la_dang_trung_thanh_voi_loi_ngai_da_hua.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa là chủ của lịch sử

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1005/tuan_8_thien_chua_la_chu_cua_lich_su.mp3{/mp3remote}

 

Nguồn: tgpsaigon.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072