Vài nét về sáu Ðức Hồng Y của Việt Nam

 

 

Từ khi Giáo hội Việt Nam được thành lập, đến nay (2015) chúng ta đã có 6 Ðức Hồng y:

 

1. Ðức Hồng Y tiên khởi là Giuse Maria Trịnh Như Khuê, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, khẩu hiệu Giám mục: “Hãy Theo Thầy”.

Ngài sinh ngày 11 tháng 12 năm 1898 tại Tràng Duệ, Bình Lục, Hà Nam; thụ phong linh mục ngày 1 tháng 04 năm 1933; được bổ nhiệm làm Giám mục Giám quản Tông tòa Giáo phận Hà Nội ngày 18 tháng 04 năm 1950; được tấn phong Giám mục ngày 15 tháng 08 năm 1950; được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 1960; được thăng lên bậc Hồng y ngày 24 tháng 05 năm 1976. Ngài qua đời ngày 27 tháng 11 năm 1978.

 

2. Ðức Hồng y thứ hai là Giuse Maria Trịnh Văn Căn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, khẩu hiệu Giám mục: “Thương Yêu, Vui Mừng, Bình An”.
Ngài sinh ngày 19 tháng 03 năm 1921 tại Bút Ðông, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam; thụ phong linh mục ngày 8 tháng 12 năm 1949; được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Hà Nội, ngày 5 tháng 02 năm 1963; được tấn phong Giám mục ngày 2 tháng 06 năm 1963; được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 27 tháng 11 năm 1978; được thăng lên bậc Hồng y ngày 30 tháng 06 năm 1979. Ngài qua đời ngày 18 tháng 05 năm 1990.

 

3. Ðức Hồng y thứ ba là Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, khẩu hiệu Giám mục: “Tôi Tin Vào Tình Yêu Thiên Chúa”.
Ngài sinh ngày 15 tháng 06 năm 1919 tại Cầu Mễ, Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình (giáo xứ Quảng Nạp, Phát Diệm); thụ phong linh mục ngày 6 tháng 06 năm 1949; được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Bắc Ninh ngày 5 tháng 04 năm 1963; được tấn phong Giám mục ngày 15 tháng 08 năm 1963; được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 23 tháng 03 năm 1994; được thăng lên bậc Hồng y ngày 26 tháng 11 năm 1994. Ngài được nghỉ hưu ngày 19 tháng 02 năm 2005 và qua đời ngày 22 tháng 02 năm 2009.

 

4. Ðức Hồng y thứ bốn là Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, khẩu hiệu Giám mục: “Vui Mừng Và Hy Vọng”.
Ngài sinh ngày 17 tháng 04 năm 1928 tại Phủ Cam, Huế; thụ phong linh mục ngày 11 tháng 06 năm 1953 tại giáo phận Huế; được bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Nha Trang ngày 13 tháng 04 năm 1967; được tấn phong Giám mục ngày 24 tháng 06 năm 1967; được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Sài Gòn ngày 24 tháng 04 năm 1975; được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý Và Hòa bình ngày 24 tháng 06 năm 1998; được thăng lên bậc Hồng y ngày 21 tháng 02 năm 2001. Ngài qua đời ngày 16 tháng 09 năm 2002.

 

5. Ðức Hồng y thứ năm là Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, khẩu hiệu Giám mục: “Như Thầy Yêu Thương”
Ngài sinh ngày 15 tháng 06 năm 1934 tại Hòa Thành, Cà Mau; thụ phong linh mục ngày 25 tháng 05 năm 1965; được bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Mỹ Tho ngày 22 tháng 03 năm 1993; được tấn phong Giám mục ngày 11 tháng 08 năm 1993; được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn ngày 1 tháng 03 năm 1998. Ngài về nhận sứ vụ Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn ngày 2 tháng 04 năm 1998; được thăng lên bậc Hồng y ngày 28 tháng 09 năm 2003. Ngài được nghỉ hưu ngày 22 tháng 03 năm 2014.

 

6. Ðức Tân Hồng y và là vị Hồng y thứ sáu: Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, khẩu hiệu Giám mục: “Người Phải Lớn Lên”.
Ngài sinh ngày 01 tháng 04 năm 1938 tại Ðà Lạt; thụ phong linh mục ngày 21 tháng 12 năm 1967; được bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Ðà Lạt ngày 19 tháng 10 năm 1991; được tấn phong Giám mục ngày 03 tháng 12 năm 1991; lên kế vị làm Giám mục Chính tòa Ðà Lạt ngày 23 tháng 03 năm 1994; được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 22 tháng 04 năm 2010 và lên kế vị Tổng Giám mục Chính tòa Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 13 tháng 05 năm 2010. Ngài được thăng lên bậc Hồng y ngày 04 tháng 01 năm 2015 và sẽ được nhận phẩm phục hồng y ngày 14 tháng 02 năm 2015.

Với con số giáo dân hiện nay, cộng với tinh thần sống đạo của người Công giáo Việt Nam, Ðức Thánh Cha không thể nào quên chọn vinh thăng Hồng y cho một giám mục Việt Nam hội đủ điều kiện để tham dự vào mật viện bầu Giáo hoàng. Xin Chúa đổ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống cho Ðức Tân Hồng y để ngài cộng tác với Ðức Thánh Cha cai quản Giáo hội hoàn vũ, trong đó có Giáo hội Việt Nam. Chúng con thành tâm chúc mừng và cầu xin nhiều cho Ðức Tân Hồng y.

 

(Nguồn: theo WGP. Bùi Chu; ảnh: internet)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072