Vài nguyên tắc Tâm Linh để nhớ

Chào các bạn,

Mình sẽ tóm tắt ở đây vài nguyên tắc sống tâm linh – tức là sống bằng trái tim linh thiêng của chính ta – mà mình đã lập đi lập rất nhiều lần trong các bài trà đàm, để các bạn tiện phân biệt đâu là tâm linh, đâu không là tâm linh.

1. Trước hết, một nguyên tắc chung cho các nguyên tắc tâm linh là mọi quy luật tâm linh, mọi cách sống tâm linh, đều không hợp lý, nếu nói theo lý lẽ thông thường.

Thông thường: Hợp lý là hợp với lý luận của con người, như anh đánh tôi thì tôi đánh lại. Sống thì phải làm nên sự nghiệp lớn. Đó là hợp lý, hợp luật, hợp đạo đức của con người.

Tâm linh: Đời sống tâm linh thì anh đánh tôi, tôi không đánh lại, mà lại yêu anh. Đó là phi lý đối với lý lẽ thông thường. Hay, không ham sự nghiệp, không muốn lợi danh, đó là phi lý.

Nhưng trái tim linh thiêng có phương cách và quy luật của nó, sâu sắc và hiệu quả hơn lý luận rất nhiều.

2. Thông thường: Người ta sống hai chiều (đối đãi, có qua có lại) – yêu ai yêu tôi, ghét ai ghét tôi; đánh tôi thì tôi đánh lại.

Tâm linh: Các quy tắc tâm linh thường một chiều và vô điều kiện. Yêu tất cả mọi người, vô điều kiện, kể cả kẻ ghét ta, thù ta, hãm hại ta, kẻ phạm tội tày trời, kẻ chống Chúa chống Phật, kẻ giết người, kẻ bất lương, kẻ áp bức, kẻ bất công… Nhẫn nhục với mọi người, mọi nơi, mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh… Khiêm tốn với mọi người cũng vậy…

3. Các quy tắc tâm linh thường ngược với quy tắc thông thường.

Thông thường: Yêu người yêu mình, ghét người ghét mình.

Tâm linh: Yêu cả người yêu mình lẫn người ghét mình.

Thông thường: Làm tốt thì vinh danh.

Tâm linh: Làm tốt thì kín đáo.

Thông thường: Tạo danh tiếng tốt.

Tâm linh: Không chăm chú vào danh tiếng.

Thông thường: Đòi công bình.

Tâm linh: Không đòi công bình cho mình.

Thông thường: Phải giữ danh dự.

Tâm linh: Làm điều gì cần làm, không cần danh dự.

Thông thường : Phải thông minh lanh lợi.

Tâm linh: Muốn vào nước thiên đàng phải như trẻ thơ.

Thông thường: Tập trung vào cao quý (kiêu kỳ).

Tâm linh: Tập trung vào hèn mọn (khiêm tốn).

4. Thông thường: Có nguyên tắc phải theo đúng sai, tốt xấu, thiện ác, trắng đen, sang hèn, giỏi dở, quan dân…

Tâm linh: Tâm không phân biệt, vượt lên trên mọi phân biệt. Làm điều gì cần làm, nhưng không dính cứng vào nguyên tắc nào. Vô chấp.

5. Thông thường: Mọi người khác nhau: thiện – ác, tốt – xấu, hữu dụng – vô dụng, xây – phá, chân – ngụy, thánh – ma.

Tâm linh: Phật tính mọi người như nhau. Mọi người đều là con Chúa như nhau.

6. Thông thường: Đời sống tập trung vào ta. Tạo sự nghiệp đời ta.

Tâm linh: Đời sống tập trung vào độ người, phục vụ tha nhân. Vô ngã.

Đây chỉ là một số điểm căn bản để ta hiểu căn bản của các quy luật tâm linh. Nếu các quy luật của bạn tuyền giống quy luật thông thường thì đó có thể là quy luật đạo đức, luân lý, hay gì đó, nhưng không là tâm linh. Tâm linh có mọi thứ, kể cả đạo đức và luân lý trong đó; nhưng đạo đức luân lý không hẳn là tâm linh.

Và dù gọi là “quy luật tâm linh” thì tâm linh thực sự không có quy luật. Quy luật duy nhất là: “Không chấp vào quy luật nào, kể cả quy luật này”.

Chúc các bạn luôn tinh tấn.

Mến,

Hoành

© copyright 2017

Trần Đình Hoành

Permitted for non-commercial use

Nguồn: www.dotchuoinon.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072