Vấp ngã

Cha Phêrô là cha hưu tại một giáo xứ nọ. Tuổi cha đã gần đất xa trời nhưng cha vẫn lo việc linh hồn. Cha không đủ sức cử hành thánh lễ nhưng cha luôn ngồi tòa giải tội. Cha buồn rầu vì giáo xứ mình khi xưng tội thì xưng tội tà dâm rất nhiều. Giáo dân sợ cha mất không an lòng nên đã hợp với nhau: Khi chúng ta muốn xưng tội “tà dâm” thì hãy xưng là con đã “vấp ngã”. Thế là cha vui lòng cho đến lúc Chúa gọi.
Cha Phêrô đã mất nên giờ đây mọi người phải xưng tội với cha sở. Cha sở giải tội một tháng thì đến gặp anh Thanh than phiền:
– Con nên xem lại đường xá. Dạo này ai xưng tội với cha cũng đến nói rằng: “Con có vấp ngã, vấp ngã”.
Hiểu chuyện! Anh không dám nói gì mà chỉ cười.
Cha sở tức giận nói:
– Cha không nói đùa đâu nhé! Hai ngày trước vợ con đến xưng tội với cha và nói: “Con đã vấp ngã 4 lần” đấy!
Anh Thanh:
…!!!

 

ST

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072