Vatican thành lập Bộ Kinh tế

 

Vatican City —Thông tấn AFP cho biết vào ngày thứ Hai 24/2/2014, ĐGH Phanxicô đã ký tự sắc thành lập một bộ mới lấy tên là Bộ Kinh Tế. Bộ này có nhiệm vụ giám sát các hoạt động kinh tế, giúp đỡ người nghèo, tăng cường sự minh bạch trong các hoạt động kinh tế và quản trị của Tòa Thánh.

Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức Hồng Y George Pell, người Úc, tiếp quản bộ mới này. Ngài có nhiệm vụ soạn thảo ngân sách Tòa Thánh cũng như phải áp dụng các tiêu chuẩn tài chánh quốc tế trong công việc điều hành bộ Kinh Tế.

Tin từ Toà Thánh cho biết quyết định này là kết quả theo sau khuyến cáo của nhóm các vị Hồng Y cố vấn cho ĐGH về vấn đề phải chính thức hoá và minh bạch hơn trong vấn đề tài chánh và quản trị. Được biết Đức Hồng Y George Pell cũng là thành viên cố vấn cho ĐGH trong vấn đề tài chánh.

Tòa Thánh cũng cho biết thêm việc thành lập Bộ Kinh Tế nhằm bảo đảm việc sử dụng các nguồn lực hữu hiệu hơn để giúp các chương trình, đặc biệt là chương trình giúp người nghèo mà ĐGH Phanxicô thường nói “Giáo Hội Nghèo Khó Cho Người Nghèo Khó”

Bộ mới có tên chính thức là Bộ Kinh Tế “Secretariat for the Economy”, được điều hành do 15 thành viên, gồm 8 vị giáo sĩ từ các lục điạ khác nhau và 7 giáo dân là các chuyên viên tài chánh quốc tế.

 

Nguồn: vietcatholic.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072