Vinh phúc là con Chúa

 

 

Vinh phúc là con Chúa

 

 

Ngạn ngữ Việt Nam có câu : Thấy người sang bắt quàng làm họ “. Nhưng trong  bài Tin Mừng hôm nay , chúng ta không cần phải “bắt quàng ” mà tự Chúa Giêsu đã tự nhận và cho chúng ta một cơ hội để được nâng mình lên làm anh em ,bà con với Chúa Giêsu. Thật vậy, chúng ta chỉ là những tạo vật thấp hèn, chính nhờ giá máu cứu chuộc của Chúa Giêsu Kito mà chúng ta được trở nên con cái của Cha trên Trời.  Đây quả là một ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cho loài người. 

Suy niệm:
Xin Chúa cho chúng con biết ý thức được đặc ân này , để chúng con biết sống xứng đáng hơn với tình yêu Ngài đã dành cho chúng con. Chúa ơi nói thì dễ lắm, nhưng để thực hành Lời Chúa dạy trong cuộc sống đời thường thì thật khó biết bao. Vì huấn lệnh của Ngài luôn đi ngược lại với sự dễ dãi của luật thế gian, mà chúng con với bản tính mỏng dòn nên dễ bị lôi kéo theo tính xác thịt này. Vâng xin Lời của Ngài chiếm lĩnh và làm chủ con người con, đời sống của con và dẫn con bước theo đường ngay nẻo chính của Ngài . Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072