Ý nghĩa chữ INRI trên Thánh giá

 

 

INRI là những kí tự viết tắt cho câu viết tiếng Latinh: IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM, nghĩa là: “Giê-su người Nazareth, Vua dân Do Thái”. Chữ này xuất hiện trong Phúc âm John (19:19) của Tân Ước. Những đoạn khác tương tự có trong Mt (27: 37); Mc (15: 26) và Lc (23: 38).

 

Nhiều tượng thánh giá có cả một tấm bảng hay tấm giấy da đúng kiểu mang những kí tự INRI viết lên đó, thỉnh thoảng được khắc trực tiếp lên thánh giá, thông thường nó chỉ được treo ở bên trên tượng Giê-su.

 

Trong Phúc âm Ga (19: 19-20) những chữ này được giải thích:

 

Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá; bảng đó có ghi: “Giê-su Na-da-rét, Vua dân Do-thái.” Trong dân Do-thái, có nhiều người đọc được bảng đó, vì nơi Đức Giê-su bị đóng đinh là một địa điểm ở gần thành. Tấm bảng này viết bằng các tiếng: Híp-ri, La-tinh và Hy-lạp.

 

NGUỒN: wikipedia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072