Album ảnh mừng Chúa giáng sinh tại giáo điểm Bobo 2014

 

Album ảnh Mừng Chúa giáng sinh tại giáo điểm Bobo, huyện Thủ Thừa, Long An năm 2014.

 

gsbb1231214

 

gsbb2231214

 

gsbb3231214

 

gsbb4231214

 

gsbb5231214

 

gsbb6231214

 

gsbb7231214

 

gsbb8231214

 

gsbb9231214

 

gsbb10231214

 

gsbb11231214

 

gsbb12231214

 

gsbb13231214

 

gsbb14231214

 

gsbb15231214

 

gsbb16231214

 

gsbb18231214

 

gsbb19231214

 

gsbb20231214

 

Nhấp tại đây: XEM BÀI VIẾT

 

nktan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072