Ảnh Chặng đàng Thánh giá thứ sáu tuần Thánh 2014

 

Ảnh Cộng đoàn giáo xứ Đức Hòa đi 14 chặng đàng Thánh giá vào chiều thứ sáu Tuần Thánh năm 2014.

 

t61414

 

162414

 

t63414

 

t64414

 

t65414

 

t66414

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072