Audio bài giảng Chúa nhật 23 TN B

 

Audio bài giảng Chúa nhật 23 thường niên B do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho trình bày năm 1997 tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

 

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/201509/CN%2023%20Thuong%20Nien%201997%20NTDB-1.mp3{/mp3remote}

 

 Nguồn: WGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072