Audio bài giảng lễ Đức Mẹ Mân Côi

 

Audio bài giảng lễ Đức Mẹ Mân Côi do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho trình bày năm 1997 tại Nhà thờ Đức Bà.

 

 

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/201510/CN%2027%20Thuong%20Nien%20Me%20MAN%20COI%201997%20SP.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072