Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV mùa Vọng- năm C

 

Audio học hỏi Phúc Âm Chúa Nhật IV mùa Vọng- năm C

1. Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Mùa Vọng – C (Lc 1, 39-45) – Phần 1

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201512/1_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%204%20VONG%20C.mp3{/mp3remote}

 

2. Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật IV Mùa Vọng – C (Lc 1, 39-45) – Phần 2

 

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201512/2_HOC%20HOI%20PHUC%20AM%20CHUA%20NHAT%204%20VONG%20C%20(t.theo).mp3{/mp3remote}

 

3. Cầu nguyện

 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/201512/3_CAU%20NGUYEN_0.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WĐH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072