Ave Maria

AVE MARIA !

 

“Kính chào Bà Maria ! Đấng đầy ân sủng”
Lời chào kính có từ thuở đời đời
Nhưng đến thời, Thiên Sứ đã truyền ban
Mẹ là người nữ đẹp lòng Chúa
Cả Triều Thần cùng chúc tụng tung hô
Bởi cung lòng Mẹ là tòa cao Chúa ngự
Mẹ vượt trên muôn muôn người nữ
Bởi Thiên ý nhiệm mầu từ Trời cao
Cung lòng Mẹ đẹp hơn muôn vì sao
Ánh lung linh nhật nguyệt phải cúi chào
Vì Mẹ đã xác quyết tin vào Thiên Chúa
Ôi ! Maria, Tên Bà thật lạ !
Đẹp mỹ miều trên cả mọi loài
Maria ! Danh Thánh Bà chiếu rọi
Trên khắp nhân gian, trên cả chốn tầng mây
Cúi lạy Bà , Người Nữ chính là đây
Chắp lạy Mẹ, muôn đời con tôn kính
Tấu lạy Bà, Người Nữ đầy phúc lạ
Xin Mẹ thương che chở chốn trần gian
Hợp muôn lòng chung tiếng cùng ca vang
Tỏa ngát hương kinh, lòng tín thác
Ave Maria ! Lượng từ bi bát ngát
Lòng trí con ghi tạc Đức Mẫu Tâm
Nguyện Mẹ thương che chở vạn tấm lòng
Cùng trìu mến, hợp dâng kính Mẹ
Bởi Giêsu, Con lòng Mẹ là Chúa Tể
Tiếng “ xin vâng “ đập bể chước satan
Ave Maria ! Đấng đầy tràn ân sủng ./. Amen

 

Nguồn: Maria – Mẹ Thiên Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072