Bài giảng Chúa nhật 21 TN C

Đoạn Tin mừng hôm nay nhằm diễn tả cuộc hành trình của Đức Giêsu tiến về Giêrusalem. Ngài rảo qua các đô thị, làng mạc giảng dạy cho dân chúng. Ở những nơi này, Đức Giêsu giảng dạy. Các đề tài được đưa ra rao giảng là : sám hối, việc cầu nguyện, sự từ bỏ, việc dân Do thái từ bỏ ơn Chúa.

Có kẻ đến hỏi Đức Giêsu rằng :”Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít được cứu rỗi”?(Lc 13, 23). Tại sao người ta lại hỏi như vậy ? Chúng ta cần phải biết người Do thái có quan niệm thế nào về ơn cứu độ và đặc quyền của họ về vấn đề này.

Giáo trưởng Meir của người Do thái có viết :”Để được cứu rỗi, người ta phải cư ngụ trên đất nước Israel, nói tiếng Do thái là ngôn ngữ thánh, và sáng chiều đọc kinh Shema”. Có lẽ ý tưởng này phát xuất từ quan niệm “tự tôn chủng tộc” của một số trường phái vốn từng hiện diện trong thời Đức Giêsu. Theo họ, ai có gốc Do thái đều được cứu độ hết.

Nhưng dù với quan niệm nào đi nữa, người Do thái vẫn không thể hình dung hay chấp nhận được việc những người lương dân buớc vào Nước Thiên Chúa. Thế nên mới có một người Do thái, không rõ thành phần nào, đã đến xin Ngài giải đáp thắc mắc :”Phải chăng chỉ có một số ít được cứu độ” ? Thắc mắc này cũng là thắc mắc của mọi người Do thái và phải chăng cũng là của mọi người chúng ta!

Chúng ta thấy câu trả lời của Đức Giêsu không phải là nhiều hay ít. Nhưng phải chiến đấu để qua cửa hẹp ma vào. Cửa hẹp đây không phải là Thiên Chúa làm cửa hep, hay là Thiên Chúa quá hẹp hòi tính toán so đo với chúng ta, mà chúng ta không đủ nhỏ để vào, vì hành trang của chúng ta quá cồng kềng

Cồng kềng của tội lỗi, của tham sân si, của so đo tính toán, của sự hưởng thụ. Làm cho cửa nước trời quá nhỏ với chúng ta.

Tuy nhiên, như thánh Phaolô xác quyết :”Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta muốn cho mọi người được cứu độ”(1Tim 2,4). Và Đức Giêsu thì nói :”Cha các con Đấng ngự trên trời, không hề có ý để hư đi một người nào trong những kẻ bé mọn này”(Mt 18,14).
Chính vì lý do nêu trên mà Đức Giêsu không trả lời thẳng câu hỏi dựa trên số lượng, Chúa chỉ nhắm tới phẩm chất : Phải chiến đấu qua cửa hẹp mà vào.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Cha nhân từ
Ngài chậm giận và giàu tình thương
Tình thương Ngài trải rộng khắp mặt đất
Xin cho chúng con biết đáp lại tình thương của Ngài
Và tình thương đó là phải chiến đấu để qua cửa hẹp mà vào nước trời.

 

Lm Dom Liêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072