Bài giảng Chúa nhật 26 TN C

CHÚA NHẬT 26 TN: PHÚ HỘ VÀ LAZARÔ

Chúa nhật tuần trước, Tin Mừng thánh Luca đã đề cập đến chuyện người quản gia bất lương và hôm nay Đức Giêsu đã nói với chúng ta về việc sử dụng tiền của, Ngài nhắc đến một lần nữa và khuyến cáo chúng ta rằng tiền của có thể trở thành một mối nguy, một cản trở chúng ta vào Nước Trời. Một cách cụ thể, Đức Giêsu đưa ra một dụ ngôn về “người phú hộ và Lazarô khó nghèo”. Người phú hộ chỉ biết cậy dựa vào tiền của, chỉ biết hưởng thụ một mình mà quên đi người nghèo khó khác nên đã bị trầm luân; còn Lazarô nghèo khó chỉ biết cậy dựa vào Chúa, sống theo thánh ý Ngài nên được lên thiên đàng.

Người phú hộ trong dụ ngôn không làm điều gì gian ác, không lỗi đức công bằng, không ức hiếp ai , không phạm gì đến Lazarô cả, vậy tại sao ông ta lại bị sa vào hỏa ngục ? Tội ông ở chỗ nào ? Thực ra, ông không phạm một tội ác nào mà chỉ có tội “hờ hững, dửng dưng, trái tim giá lạnh” trước đau khổ của người khác. Ông không phạm tội một cách tích cực mà phạm tội một cách tiêu cực, đó là “tội thiếu sót, thiếu trách nhiệm làm người” như chúng ta đọc trong kinh Cáo mình. Ông chỉ biết hưởng thụ, yến tiệc linh đình, ca hát suốt ngày đêm mà không màng gì đến người khó nghèo Lazarô nằm ngay cổng nhà ông, muốn ăn những hạt cơm rơi trên bàn ăn của ông mà cũng không được.

Giàu có và nghèo khổ là một lãnh vực mà thôi, tại sao giàu vì không có nghèo tồn tại! Tại sao nghèo khổ vì không có sự hiện diện của tiền của. Trong lãnh vực của niềm tin Kitô hữu cũng vậy. Tại sao có Thiên Đàng vì nơi đó không có hỏa ngục, và tại sao có hỏa ngục bởi vì nơi ấy khống có hiện diện của chân thiện mỹ. Ông phú hộ giàu có nhưng nơi ông không có sự hiện diện của lòng nhân nên ông đã phải đổi lấy sự đau khổ của Lazarô. Còn nơi Lazarô cả một đời đau khổ, ông là nơi để Ông phú hộ sẻ chia tình người nhưng ông đã chuốc lấy đau khổ và lửa diêm sinh nơi hỏa ngục.

Người ta thường nói :”Thiện ác đáo đầu chung hữu báo” : lành dữ đều có thưởng phạt, cao bay xa chạy cũng không thể thoát được. Cái chết đã phân chia hai người thành hai thế giới đối nghịch : thế giới đau khổ và thế giới hạnh phúc. Người phú hộ bị phạt, Lazarô được thưởng. Bài học Chúa dạy ta hôm nay là phải biết quản lý tài sản của Chúa “cho nên” vì chúng ta không phải là chủ mà chỉ là quản lý những gì Chúa đã thương ban, phải trở nên là người quản lý tài đức song toàn. Phải có tinh thần liên đới và bác ái, phải biết chia sẻ với người đau khổ hầu kiếm được nhiều bạn hữu để “họ sẽ đón rước các con vào chốn an nghỉ đời đời” (Lc 16,9). Amen.

 

Lm Dom Liêm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072