Bài giảng Chúa nhật 32 TNA – Kính thánh đường Laterano

 

 

Hôm nay chúng ta mừng lễ cung hiến thánh đường Latêranô. Đây là vương cung thánh đường cổ kính nhất của Hội Thánh, là nhà thờ chính toà của Đức Thánh Cha, giám mục Rôma, là Mẹ của mọi nhà thờ trên thế giới. Cung hiến thánh đường là dâng cho Chúa một ngôi nhà để dành riêng cho việc phụng tự. Khi được cung hiến để trở thành nhà của Thiên Chúa, thánh đường cũng trở nên nhà của các tín hữu. Nơi Thiên Chúa hiện diện và thi ân, cũng là nơi con người họp nhau để tôn thờ, cảm tạ. Dùng uy nga hay nhỏ bé, cổ kính hay hiện đại, mọi nhà thờ đều là nơi Thiên Chúa hẹn gặp con người.

 

1. Bài đọc 1: (Ed 47, 1-2.8-9.12)
Tôi đã thấy dòng nước từ cửa đông đền thờ tuôn ra, và tất cả những ai được nướcthanh tẩy đều hưởng ơn cứu độ.

 

2. Bài đọc 2: ( 1Cr 3,9c-11.16-17)
Anh em là đền thờ của Thiên Chúa.

3. Bài Tin Mừng: ( Ga 2, 13-22 )
Đền thờ Đức Giêsu muốn nói chính là thân thể Người, “Hãy phá hủy Đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại.” Đức Giêsu không có ý nói đến đền thờ Giêrusalem. Ngài muốn nói đến chính thân thể Ngài, thân thể bị phá hủy và được xây dựng
lại, thân thể bị giết chết và được phục sinh. Đức Giêsu phục sinh trở nên Đền Thờ của Giao Ước mới. Ai ai cũng được mời gọi bước vào Đền Thờ này. Chỉ nơi đây, con người mới gặp được Thiên Chúa. Hội Thánh cũng được ví như một Đền Thờ thiêng liêng, mỗi tín hữu là một viên đá sống động (x. 1Pr 2, 4-8), và Đức Kitô là viên đá góc, là nền (x. 1Cr 3, 11). Thánh Phaolô không ngần ngại khẳng định “Đền thờ của Thiên Chúa chính là anh em” (1Cr 3,17). Hơn thế nữa, ngài còn nói: “Thân xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần”
(1Cr 6,19) 

4. Thực hành lời Chúa:

Hãy thờ phượng Chúa trong thân xác mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072