Bài giảng Chúa nhật 33 TN C

CN XXXIII TNC: KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 

Khi nói đến cụm từ “ tử đạo” ai trong chúng ta cũng phải dè dặt sợ hãi, bởi vì “tử” là chết vì niềm tin của chính mình. Các thánh tử đạo Việt Nam cũng vì yêu mến Chúa Giê –su, không tham sống sợ chết, với một niềm tin kiêu hùng đã sẳn sàng hiến thân vì lý tưởng Giê-su.
Và ngày hôm nay chắc có lẽ chúng ta sẽ không có dịp tử đạo như các bậc tiền bối của chúng ta ngày xưa. Nhưng không vì thế mà chúng ta không có dịp để tử đạo,chúng ta sẽ tử đạo bằng chính đời sống chứng tá của chúng ta, “ cần chứng nhân hơn thầy dạy”. ( lời của Đức Hồng Y Fx Nguyễn văn Thuận)
Qua trang Tin Mừng thánh Luca ghi lại (9,23-26) cho chúng ta có cái nhìn cụ thể hơn về đời sống chứng tá. “ Ai liều mất mạng sống mình vì tôi , thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. nhưng điều quang trọng và tiên quyết là chúng ta dám liều vì Chúa Giê-su hay không? Ngày hôm nay đôi khi chúng ta cũng liều nhiều thứ lắm: liều mạng ngồi đỏ đen suốt cả đêm, liều mình phóng xe bạt mạng, liều mình chứng tỏ mình là đại ca, liều mình để rồi trở nên như con thiêu thân, thấy ánh sáng hào nhoáng của tiền tình nhào vô, và cuối cùng là tù tội, dẫn đến tiêu thân.
Nếu như chúng ta cũng liều mà liều vì Tin Mừng thì hay và đẹp biết bao. “ Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình hằng ngày mà theo”. Từ bỏ mình và liều vác thập giá theo Chúa, có thể vác được một vài đoạn nhưng từ bỏ chính mình thì hơi khó đó. Vì “ giang sơn dể đổi bản tính khó dời” là thế. Tôi có thể vác xác đến nhà thờ nhưng rồi để hồn miêng mang ở đâu đó. Làm sao để xác và hồn tôi là một trong nhà thờ thì may ra tôi mới có thể có một chút liều vì Đức Giê-su.
Nếu chúng ta chỉ liều vì thế gian này, thì liệu linh hồn chúng sẽ như thế nào đây! “ Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi ích gì?”. Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi , thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
1. Bài đọc 1 (Kn 3, 1-9)
Thiên Chúa sẽ đón nhận họ như của lễ toàn thiêu, linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng có cực hình nào động tới được nữa.
2. Bài đọc 2 ( Rm 8, 31b-39)
Dù sự chết hay sự sống cũng không tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của thiên Chúa.
3. Thực hành:
Hãy tử đạo bằng những việc nho nhỏ hằng ngày trong sự yêu mến Đức Ki-tô.

 

 

Lm Dom Nguyễn Thanh Liêm

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072