Audio bài giảng Lễ suy tôn Thánh Giá

 

 Audio bài giảng Lễ Suy Tôn Thánh Giá do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm – Giám mục Giáo phận Mỹ Tho trình bày năm 1997 tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/201509/Le%20Suy%20Ton%20Thanh%20Gia%201997%20-%20NTDB.mp3{/mp3remote}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072