Ban Lễ sinh

 

(Hình ảnh đang được cập nhật)

 

Lịch họp:

Vào lúc 9h30 ngày Chúa nhật

 

Họ tên các thành viên:

 STT Họ và tên Sinh năm  Vai trò 
1 Trần Quốc Thái 1987 Trưởng ban 
 2 Phan Thanh Liêm  1995 Phó ban 
 3 Nguyễn Âu Trí  Thành viên
4 Nguyễn Trí Thức Thánh viên
5 Nguyễn Trí Nhân Thành viên
6 Bùi Văn Thông Thành viên
7 Nguyễn Quang Nhựt Thành viên

 

(Thông tin đang tiếp tục cập nhật)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072