Cầu nguyện thêm lòng tín thác

 

 

Lạy Thiên Chúa yêu dấu của con!
Ngài là Cha, là Thầy, là Đấng con tôn kính
và tin yêu trong suốt cuộc đời này.

 

Chúa ơi! Con đã tín thác vào Ngài,
và đặt cuộc đời con vào trong tay Chúa,
để cho Ngài tự ý định liệu,
mặc dù đôi lúc,
con có muốn lấy lại đời mình khỏi tay Chúa.

Nhưng sau hết mọi sự,
con vẫn muốn trao đời con cho Ngài mà thôi!

Dù đời có bao sóng gió, bao ngày tối bao trùm,
xin cho con luôn tín thác vào Chúa.

Xin cho con luôn tin rằng:
Kế hoạch của Ngài dành cho con,
thì luôn hoàn hảo hơn kế hoạch của con dành cho chính mình.

Lạy Ngài, con xin cảm tạ sâu sắc
vì tình Ngài đã dành cho con.
Xin Ngài, luôn làm cho con yêu mến Ngài

hôm nay nhiều hơn hôm qua

ngày mai nhiều hơn hôm nay!

 

Hạt muối mặn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072