[Phép lạ] Chuỗi Mân côi và Hiroshima, Nhật Bản

 

Chuỗi Mân côi và Hiroshima, Nhật Bản


Vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, quả bom nguyên tử B-29 đã được bắn ra từ đảo Tinian vào Hiroshima. Hơn nửa triệu người bị chết. Máu đổ khắp nơi, lửa cháy lan tràn, tiếng kêu la than khóc vang trời… sự tàn phá khốc liệt bao trùm cả thành phố. Tuy nhiên nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời của các Cha Dòng Tên và 4 linh mục Dòng Tên là các Cha Hugo Lassalle, Cha Kleinsorge, Cha Cieslik, và Cha Schiffer vẫn bình an. Theo các nhà chuyên môn, “họ lẽ ra không thể sống sót được”, vì nhà thờ nằm trong vòng 1 dặm (1.7 km) bán kính tính từ tâm điểm của trái bom nổ. Rõ ràng đây là phép lạ mà Mẹ Maria đã ban cho các ngài, những người chuyên tâm cầu nguyện với Mẹ qua việc lần hạt chuỗi Mân Côi.

 

Nguồn: Maria – Mẹ Thiên Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072