Chương trình tĩnh tâm mùa chay cho các giới

Chương trình tĩnh tâm mùa chay cho các giới: 

18 giờ ngày thứ tư 16/03/2016 thánh lễ sau thánh lễ có các cha ngồi tòa cho OBACE.

Xin OBACE đặc biệt là các anh chị di dân cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự tĩnh tâm và lãnh nhận bí tích hòa giải.

Ban Phụng Vụ xin trân trọng thông báo. 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072