Con quỳ lạy Chúa trên trời

Con quỳ lạy Chúa trên trời
Sao cho con trốn được người con yêu

 

Rằng con thiếu nợ đã nhiều
Nàng còn mua sắm đủ điều. Chúa ơi !
Con cày hai shop hụt hơi
Người con yêu lại đua đòi chơi xe
Biểu gì con cũng phải nghe
Nếu con cãi lại là te tua đời

 

Trước đây con tưởng gặp thời
Chúa ban con được tìm người con yêu
Giờ đây thân xác tiêu điều
Đời con phải chịu rất nhiều đắng cay
Thân con chẳng khác trâu cày
Nợ nàng con trả dài dài chưa xong

 

Con giờ như cá lòng tong
Sụt ba chục ký, ốm nhong, rã rời
Thế mà đâu hết nợ đời
Nấu cơm, rữa chén, còn gì đời trai
Người đâu gặp gở làm chi.
Để cho khổ thế còn gì là Xuân ?

Chúa ơi ! Con khổ vô ngần
Chúa mà không giúp là thân con tàn
Con đang thiếu nợ trăm ngàn
Nhìn đồ nàng sắm hai hàng lệ rơi

Con quì lạy Chúa trên trời
Giúp cho con trốn được người con yêu.

 

(Bài thơ trên được sáng tác lại theo Bài hát “Con quỳ lại Chúa trên trời”)

 

 

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072