Đức Mẹ Maria

Sống đơn sơ, giản dị

Khiêm nhường và lặng lẽ

Nữ tu không áo dòng

Đức Mẹ giữ vuông tròn

Một là khấn Trinh Khiết

Hai là khấn Vâng Phục

Ba là khấn Khó Nghèo

Chưa đi tu ngày nào

Mà sống đời đôi lứa

Nhưng trung thành lời hứa

Không hề mảy may sai

Gương sáng cho mọi người

Nam, nữ, hay già, trẻ

Đặc biệt giới tu sĩ

Kể cả giáo sĩ luôn

Nữ tu không áo dòng

Ôi, tuyệt vời Trinh Nữ

Một người vợ, người mẹ

Một mỹ nhân dịu hiền

Nguyện xin Mẹ từ nhân

Xin cầu bầu, che chở

Cho chúng con biết rõ

Từng nước bước, đường đi

Lạy Thánh nữ Đồng trinh Maria, xin cầu cho chúng con, bây giờ và trong giờ lâm tử. Amen.

 

Trầm Thiên Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072