Giáo hội Bru-xen, nước Bỉ ở chân tường

Trước tình trạng thiếu linh mục, các giáo xứ ở Bru-xen, nước Bỉ phải tổ chức lại.

Giáo hội của thủ đô Bru-xen ở vào một kỷ nguyên mới: do thiếu ơn gọi, thời buổi không còn là thời buổi các giáo xứ tập hợp lại với nhau như mười tám năm trước. Về cơ bản, người công giáo bây giờ phải suy nghĩ lại về  việc tổ chức các đơn vị mục vụ (tập hợp các giáo xứ lại với nhau). Đã qua thời kỳ mà mọi việc tập trung xung quanh một linh mục, họ đã ủy thác một số nhiệm vụ cho giáo dân.

Tất nhiên giám mục Kockerols có thể thuyên chuyển các linh mục từ các giáo phận khác hoặc các quốc gia khác và đó là điều ngài đã làm. Nhưng chúng ta phải nhìn xa hơn, ngài nói: “Các cơ cấu định chế của Giáo hội đã cạn sức, chúng không còn tương ứng với thực tế địa bàn, không còn thời gian để bịt các lỗ hổng càng ngày càng nhiều.”

Linh mục Luc Terlinden, tổng đại diện của tổng giáo phận Mechelen-Brussels lưu ý, để duy trì, củng cố và thống nhất những sáng kiến này, Giáo hội sẽ phải chọn những mặt trận của mình. Vì thế việc phản ánh công cuộc tổ chức các giáo xứ sẽ đi đôi với việc giảm số lượng nhà thờ một cách từ từ nhưng “không thể tránh khỏi”. Hệ thống lại các đơn vị mục vụ từng nhóm bốn hoặc năm nhà thờ lại với nhau là quá trình chuyển tiếp. Linh mục Luc Terlinden nói tiếp: “Mặc dù việc tìm kiếm một nhiệm vụ mới cho một nơi thờ phượng không phải lúc nào cũng dễ dàng, một số sẽ đóng cửa và chúng tôi đang hướng tới việc thúc đẩy một số trục truyền giáo. Chúng tôi không còn có thể tiếp tục giữ địa bàn đã được thiết lập trong những thế kỷ gần đây.”

Đã xa lắm rồi từ giữa thế kỷ 20, khi Giáo hội khánh thành vương cung thánh đường quốc gia, thuộc hàng lớn nhất thế giới trên đỉnh Koekelberg. Kể từ nay, Giáo hội phải đi tìm cho ngôi thánh đường này một cha xứ.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072