Lễ Lá 2022

Hãy báo cho nữ tử Si-on, này Vua ngươi đã đến nơi rồi.
Người khiêm nhu ngồi trên mình lừa, dân hô vang đồng thanh một lời.
Vạn là vạn tuế! Vạn là vạn tuế Con Vua Đa-vít!
Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
Is-ra-el hãy mừng vui lên, vì hôm nay Ngài đến thăm người.
Nào mau ra trải áo dọn đường, tay giơ cao cành lá chúc tụng.
Vạn là vạn tuế! Vạn là vạn tuế Con Vua Đa-vít!
Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến.
(trích Chúa Vào Thành – Nguyễn Duy & Vũ Mộng Thơ)
Lễ Lá, 10/04/2022
Photographer: Toma Nguyễn Quang Nhựt
Ban Truyền Thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072