Lịch phụng vụ tháng 1.2015

 

Lịch phụng vụ tháng 1 năm 2015.

 

1/1

11/11

Tr

Thứ Năm đầu tháng. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 
THÁNH MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. 
Ds 6,22-27 ; Gl 4,4-7 ; Lc 2,16-21. Ngày thế giới hoà bình.

Đấng Thường quyền sở tại có thể cho phép cử hành thánh lễ cầu cho hoà bình.

2

12

Tr

Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Ga 2,22-28 ; Ga 1,19-28.

3

13

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Danh Thánh Chúa Giêsu (Tr). 1Ga 2,29-3,6 ; Ga 1,29-34 (hay lễ về Danh Thánh Chúa Giêsu : Pl 2,1-11 ; Lc 2,21-24).

Chiều: VỌNG LỂ CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ.

4

14

Tr

CHÚA NHẬT: LỄ CHÚA HIỂN LINH.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).Is 60,1-6 ; Ep 3,2-3a.5-6 ; Mt 2,1-1

5

15

Tr

Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II. 1Ga 3,22-4,6 ; Mt 4,12-17.23-25.

6

16

Tr

Thứ Ba. 1Ga 4,7-10 ; Mc 6,34-44

7

17

Tr

Thứ Tư. Thánh Raymunđô Penyafort, linh mục (Tr). 1Ga 4,11-18 ; Mc 6,45-52.

8

18

Tr

Thứ Năm. 1Ga 4,19-5,4 ; Lc 4,14-22a. 

9

19

Tr

Thứ Sáu. 1Ga 5,5-13 ; Lc 5,12-16.

10

20

Tr

Thứ Bảy. 1Ga 5,14-21 ; Ga 3,22-30.

11

21

Tr

CHÚA NHẬT. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. 

Lễ kính. Is 42,1-4.6-7 (hay Is 55,1-11) ; Cv 10,34-38 (hay 1Ga 5,1-9) ; Mc 1,7-11.

MÙA THƯỜNG NIÊN (Trước Mùa Chay)

“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh nào đặc biệt về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Bài đọc I các ngày trong tuần : NĂM LẺ(I).

12

22

X

Thứ Hai. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I.

 Dt 1,1-6 ; Mc 1,14-20.

13

23

X

Thứ Ba. Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr). 
Dt 2,5-12 : Mc 1,21b-28

14

24

X

Thứ Tư. Dt 2,14-18 ; Mc 1,29-39.

15

25

X

Thứ Năm. Dt 3,7-14 ; Mc 1,40-45.

16

26

X

Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11 ; Mc 2,1-12.

17

27

Tr

Thứ Bảy. Thánh Antôn, viện phụLễ nhớ. Dt 4,12-16 ; Mc 2,13-17.

18

28

X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. 

Thánh vịnh tuần II
1Sm 3,3b-10.19 ; 1Cr 6,13c-15a.17-20 ; Ga 1,35-42.

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất. Trong tuần này có thể cử hành thánh lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

19

29

X

Thứ Hai. Dt 5,1-10 ; Mc 2,18-22.

20

01/12

X

Thứ Ba. Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ). 
Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). Dt 6,10-20 ; Mc 2,23-28.

21

02

Đ

Thứ Tư. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Dt 7,1-3.15-17 ; Mc 3,1-6.

22

03

X

Thứ Năm. Thánh Vincentê, phó tế, tử đạo.  Dt 7,25-8,6 ; Mc 3,7-12.

23

04

X

Thứ Sáu. Dt 8,6-13 ; Mc 3,13-19.

24

05

Tr

Thứ Bảy. Thánh Phanxicô Salê, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 
Dt 9,2-3.11-14 ; Mc 3,20-21

25

06

X

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. 

Thánh vịnh tuần III. 
Gn 3,1-5.10 ; 1Cr 7,29-31 ; Mc 1,14-20. 
(không cử hành lễ thánh Phaolô Tông Đồ trở lại). 

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô-hữu hợp nhất.

26

07

Tr  

Thứ Hai. Thánh Timôtê và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.

2Tm 1,1-8 (hay Tt 1,1-5) ; Lc 10,1-9.

27

08

X

Thứ Ba. Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ (Tr). Dt 10,1-10 ; Mc 3,31-35.

28

09

Tr

Thứ Tư. Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 
Dt 10,11-18 ; Mc 4,1-20.

29

10

X

Thứ Năm. Dt 10,19-25 ; Mc 4,21-25.

30

11

X

Thứ Sáu. Dt 10,32-39 ; Mc 4,26-34.

31

12

Tr

Thứ Bảy. Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ.

Dt 11,1-2.8-19 ; Mc 4,35-41. 

 

 

Nguồn: gpcantho.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072