Lịch phụng vụ tháng 8.2014

 

 

Trong Tháng Tám này chúng ta sẽ mừng lễ các Chúa Nhật (Năm A) 18,19,20,21,22; ngoài ra chúng ta cũng mừng lễ Chúa Giêsu Biến Hình, Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lễ Đức Mẹ Maria Trinh Vương, Lễ Thánh Monica, Lễ Thánh Augustinô, lễ Thánh Gioan Baotixita bị trảm quyết.

 

LỄ Chúa Nhật XVIII QUANH NĂM (Ngày 3 Tháng 8): Bài Đọc 1 (Isaia 55:1-3) ghi lại lời Chúa hứa với Đavid tôi tớ Chúa là Chúa sẽ nuôi Dân Chúa no đủ qua mọi thời đại. Trong Bài Đọc 2 (Rôma 8: 35,37-39), Thánh Phaolô khuyên nhủ các Tín Hữu hãy giữ lòng yêu mến Chúa cho bền vững, “không gì có thể tách biệt chúng ta ra khỏi tình yêu Chúa, trong Đức Kitô Chúa chúng ta.” Bài Phúc Âm (Matthêu 14: 13-21) ghi lại phép lạ Chúa Giêsu hóa “5 chiếc bánh và 2 con cá” ra nhiều để nuôi “5 ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con được ăn no nê, và người ta còn thu được 12 thúng đầy những mảnh vụn.”

 

LỄ CHÚA GIÊSU HIỂN DUNG (Ngày 6 Tháng 8): Thánh Lễ hôm nay kỷ niệm việc Chúa Giêsu đưa các Tông Đồ Phêrô, Giacôbê, và Gioan lên một ngọn núi cao, và ở đó Ngài biến hình trước mặt các ông “mặt Ngài chiếu sáng như mặt trời, áo Ngài trở nên trắng như tuyết; rồi có ông Môisê và Elia hiện ra đàm đạo với Ngài;” sau đó 2 ông biến đi và Chúa Giêsu đưa các Tông Đồ xuống núi trở về đời sống bình thường.

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Đaniel 7:9-10,13-14); Bài Đọc 2 (2 Phêrô 1:16-19); Bài Phúc Âm (Matthêu 17: 1-9).

 

LỄ Chúa Nhật XIX QUANH NĂM (Ngày 10 Tháng 8): Bài Đọc 1 (1 Các Vua 19:9,11-13) ghi lại việc Thiên Chúa hiện ra với Tiên Tri Êlia trên núi Horeb trong cơn gió hưu hưu. Trong Bài Đọc 2 (Rôma 9: 1-5), Thánh Phaolô nhắc nhở những người Israel là “Chúa Giêsu chính là Thiên Chúa thật, và thuộc dòng dõi các tổ phụ của họ.” Bài Phúc Âm hôm nay (Matthêu 14:22-33) tiếp nối Bài Phúc Âm Chúa Nhật trước và ghi lại việc , sau khi dân chúng đã ăn no, Chúa Giêsu giải tán họ, và bảo các Tông Đồ chèo thuyền sang bờ hồ bên kia trước Ngài; rồi Ngài một mình lên núi cầu nguyện cho đến đêm khuya ; rồi Chúa Giêsu đi trên mặt biển mà đến với các Tông Đồ trong khi gió bão nổi lên; các Tông Đồ hoảng sợ, không biết là Chúa Giêsu, mà tưởng là ma; Chúa Giêsu liền bảo các ông “Thầy đây đừng sợ!” Bây giờ, ông Phêrô xin Chúa Giêsu cho ông đi trên mặt nước mà đến với Chúa, Chúa Giêsu bảo ông Phêrô “Hãy đến!” Ông Phêrô đi trên mặt nước mà đến với Chúa, nhưng vì còn yếu đức tin, nên sợ hãi và sắp chìm xuống, nên xin Chúa cứu ông và Chúa đã giơ tay cứu ông và đưa lên thuyền, và khi Chúa Giêsu đã lên thuyền, thì gió yên biển lặng.

 

LỄ ĐỨC MẸ LINH HỒN VÀ XÁC LÊN TRỜI (Ngày 15 Tháng 8): Thánh Lễ hôm nay để mừng Mẹ Maria được Thiên Chúa đưa cả hồn và xác lên trời, sau cuộc đời trần gian.

Mọi người chúng ta đều mắc tội Tổ Tông Truyền và những tội riêng chúng ta phạm đến Chúa và anh em, nên chúng ta đều phải chết, và phải chịu phán xét riêng và phán xét chung, sau đó chúng ta mới được kết hợp cả xác lẫn hồn để về Thiên Đàng, nếu chúng ta đã sống cuộc đời thánh thiện đẹp lòng Chúa ở trần gian. Còn Mẹ Maria được ơn phúc không mắc tội tổ tông truyền, Mẹ “Đầy Ơn Phúc,” hoàn toàn trinh trong; nên sau cuộc đời hy sinh đau khổ trần gian để đồng công cứu chuộc nhân loại với Chúa Giêsu, Mẹ đã được Thiên Chúa đưa cả hồn lẫn xác lên trời hưởng phúc vinh quang. Trong Thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta, nhờ ơn Mẹ chuyển cầu, sống cuộc đời thánh thiện đẹp lòng Chúa, xa tránh mọi tội lỗi, mọi dịp tội, để sau cuộc đời đau khổ này, chúng ta cũng được hưởng phúc Thiên Đàng cùng Mẹ và các Thánh.

Các Bài Đọc (Thánh lễ Vọng): Bài đọc 1 (1Sách Ký Sự 15: 3-4,15-16; 16:1-2), Bài Đọc 2 (1 Corintô 15: 54-57), Bài Phúc Âm (Luca 11: 27-28). (Thánh lễ chính ngày): Bài Đọc 1 (Khải Huyền 11: 19;12:1-6,10), Bài Đọc 2 (1 Corintô 15: 20- 27), Bài Phúc Âm ( Luca 1: 39-56).

 

LỄ Chúa Nhật XX QUANH NĂM (Ngày 17 Tháng 8): Bài Đọc 1 (Isaia 56:1,6-7) ghi lại lời Chúa nói với Dân Chúa là “hãy giữ lề luật và thực thi công bình” thì sẽ được ơn thánh hóa, được sống liên kết với Chúa trong sự cầu nguyện. Trong Bài Đọc 2 (Rôma 11: 13-15,29-32), Thánh Phaolô nhân danh là “Tông Đồ Dân Ngoại” (tức là những người ngoài Do Thái) khuyên bảo các Tín Hữu là hãy bền vững trong Đức Tin vào Thiên Chúa trong mọi cơn gian nan thử thách, vì “Thiên Chúa kêu gọi ai thì Người không hề hối tiếc… Thiên Chúa thương xót hết mọi người.” Bài Phúc Âm (Matthêu 15: 21-28) ghi lại việc Chúa Giêsu chữa đứa con một phụ nữ quê ở xứ Canaan khỏi bị quỷ ám, sau khi Chúa Giêsu đã thử thách đức tin của bà và thấy bà có một lòng tin tuyệt đối vào Chúa.

 

LỄ ĐỨC MẸ MARIA TRINH VƯƠNG (Ngày 22 Tháng 8): Thánh Lễ hôm nay đã được Đức Giáo Hoàng Piô XII thiết lập từ năm 1954 để kính tước hiệu Nữ Vương Trời Đất của Mẹ Maria và được mừng vào tuần bát nhật lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, để chúc tụng Mẹ vì bao công nghiệp của Mẹ đã làm trong cuộc đồng công cứu chuộc nhân loại và được Thiên Chúa đưa cả hồn lẫn xác lên trời, và làm Nữ Vương Trời Đất và là Đấng Trung Gian các ơn.

Các Bài Đọc: bài Đọc 1 ( Isaia 9: 1-6); Bài Phúc Âm (Luca 1:26-38).

 

LỄ Chúa Nhật XXI QUANH NĂM (Ngày 24 Tháng 8): Bài Đọc 1 (Isaia 22:19-23) ghi lại lời Tiên Tri Isaia nói với Thầy Tư Tế Soba về những điều Thiên Chúa sửa phạt dân Chúa. Trong Bài Đọc 2 (Rôma 11: 33-36), Thánh Phaolô nói về những phán quyết và thông biết của Thiên Chúa thì cao vời, không ai có thể biết được. (Bài Phúc Âm Matthêu 16: 13-23) ghi lời Chúa Giêsu hỏi các môn đệ về Chúa Giêsu là ai, và Phêrô đã thưa lại: “Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa Hằng Sống” và Chúa Giêsu đã nói với Thánh Phêrô “Con là Đá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; sự gì con cởi mở, trên trời cũng cởi mở.”

 

LỄ BÀ THÁNH MONICA (Ngày 27 Tháng 8): Bài Đọc 1 (Huấn Ca 26:1-4,13-16); Bài Phúc Âm (Luca 7:11-17).

 

LỄ THÁNH AUGUSTINO, Giám Mục, Tiến Sĩ Hội Thánh (Ngày 28 Tháng 8): Bài Đọc 1 (1 Gioan 4:7-16); Bài Phúc Âm (Matthêu 23: 8-12).

 

LỄ THÁNH GIOAN TẨY GIẢ BỊ TRẢM QUYẾT (Ngày 29 Tháng 8): Bài Đọc 1 (Giêrêmia 1: 17-19); Bài Phúc Âm (Marcô 6:17-29).

 

LỄ Chúa Nhật XXII QUANH NĂM (Ngày 31 THÁNG 8): Bài Đọc 1 (Giêrêmia 20:7-9) ghi lại lời Tiên Tri Giêrêmia than thở với Chúa, khi ông gặp thử thách, bị dân chúng coi khinh, và khổ đau trong vai trò phải làm tiên tri cho Chúa. Trong Bài Đọc 2 (Rôma 12: 1-2), Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy luôn “sống thánh thiện, đẹp lòng Chúa…đừng sống theo thế gian…hãy canh tân đời sống để nhận ra Thánh Ý Chúa trong mọi sự.” Bài Phúc Âm (Matthêu 16: 21 – 27) ghi lại lời Chúa Giêsu nói cho các Tông Đồ biết trước là Ngài sẽ phải chịu khổ hình, bị giết, bị táng trong mồ, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại;” rồi Thánh Phêrô bị Chúa la mắng, vì cản ngăn Chúa đi vào cuộc khổ nạn để cứu chuộc nhân loại. Sau đó Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo Thầy, hãy bỏ mình đi, vác Thánh Giá mình mà theo Thầy.” Chúa Giêsu cũng nói: “Được lời lãi cả thế gian mà mất sự sống mình thì được ích gì…..Khi Con Người đến trong vinh quang, Người sẽ trả công cho mọi người tùy theo việc họ đã làm.”

Chúng ta hãy cầu nguyện chung cho nhau, xin Chúa nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống hằng ngày đầy gian nan thử thách và cám dỗ, để chúng ta luôn biết can đảm “vác Thánh Giá mình hằng ngày ma theo Chúa,” và thắng đoạt tính ham mê sự thế gian, vì “được lời lãi cả thế gian mà mất sự sống mình thì được ích gì!” Xin Chúa cũng cho chúng ta luôn hướng tâm trí về trời và cầu xin cho một ngày kia khi chúng ta qua khỏi cuộc đời này, chúng ta cũng sẽ được về hưởng hạnh phúc Nước Chúa, cùng với Mẹ Maria và các Thánh.

 

Nguồn: vietcatholic.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072