Linh mục phụ trách

Linh mục chánh sở: Đaminh Nguyễn Thanh Liêm
Địa chỉ: Nhà thờ Đức Hòa
              Ấp Bình Tả 1, xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Long An
Điện thoại: 0968.428.072

Email: domliem33@gmail.com.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072