Lý do tôn kính Đức Giuse

 

Vì sao tất cả mọi người phải tôn sùng Đức Giuse?
Vì:
– Thiên Chúa Ba Ngôi đã tôn phong Đức Giuse làm Tể Tướng trong Vương Quốc của Người “……Chủ sẽ đặt người ấy cai quản tất cả của cải Nhà Ông” (Mt. 24, 47).

– Chính Đức Giêsu là Vua Trời Đất đã tôn kính Đức Giuse như Á Phụ.

– Chính Đức Maria là Nữ Vương Trời Đất đã hết lòng tôn kính Đức Giuse ngay khi còn tại thế.

Đức Giuse còn được Trời Đất kính mến vì:
1. Đức Giuse là nhân vật quan trọng được đặc tuyển trong lịch sử cứu chuộc.
2. Đức Giuse cao sang vào bậc nhất: Đại diện Chúa Cha.
3. Đức Giuse là Á Phụ của Chúa Cứu Thế.
4. Đức Giuse là Bạn Đường trọn hảo nhất của Đức Trinh Nữ Maria.
5. Đức Giuse là Gia trưởng Thánh Gia Nazareth.
6. Đức Giuse có số đào hoa cao nhất: Được Thiên Chúa tuyển thẳng làm Lang Quân cho Thân Mẫu Đấng Cứu Thế.
7. Đức Giuse thánh hảo hơn tất cả các Thánh trừ Đức Maria.
8. Sau Đức Mẹ, Đức Giuse uy thế hơn tất cả các Thánh.
9. Đức Giuse vinh dự hơn hết: Sống với Đức Kitô và Đức Maria suốt đời.
10. Đức Giuse, Đại Ân Nhân của nhân loại.
11. Chính Chúa và Đức Mẹ ra lệnh tôn kính Đức Giuse đặc biệt : “Hãy đến cùng Giuse”.
12. Giáo Hội cũng ra lệnh cho chúng ta tôn kính Đức Giuse hơn các Thánh khác.
13. Các Thánh đều tôn kính Đức Giuse.
14. Đức Giuse, cũng như Đức Mẹ, hằng ân cần săn sóc chúng ta.
15. Đức Giuse được khỏi tội di truyền lúc thai nhi được 7 tháng (mạc khải Agreda).
16. Đức Giuse cũng được sống lại với Đức Kitô đến kính thăm Đức Maria trước hết.
17. Đức Maria là Nữ Vương Kinh Mai Khôi, Đức Giuse cũng là Vua Kinh ấy.
18. Giáo Hội biệt tôn Đức Giuse qua việc làm cụ thể:
a. Hằng ngày: luôn luôn kêu cầu Danh Thánh: GIÊSU, MARIA, GIUSE.
b. Đặc biệt Đức Gioan XXIII đã ký sắc lệnh năm 1960 truyền các linh mục trong phần phụng vụ Thánh Thể, nhắc đến Danh Đức Giuse sau Đức Maria.
c. Hằng tuần : Tận hiến ngày thứ tư – ngày của Đức Giuse.
d. Hằng tháng: Nhiều người tận hiến ngày thứ tư đầu tháng.
e. Hằng Năm: Tận hiến tháng Ba – tháng Đức Giuse và mừng 2 lễ lớn: 19/3 và 1/5.
f. Tất cả Hội Thánh nhận Người làm Đấng Bảo Trợ, nhiều Nhà Dòng, Dòng Tu, thành phố, làng mạc, gia đình và hàng triệu cá nhân nhận Đức Giuse làm Đấng Bảo Trợ.
Còn nhiều lý do khiến mọi người phải biệt tôn Đức Giuse. Nếu ta tôn sùng Đức Giuse chúng ta làm đúng ý của Thiên Chúa, làm vinh danh Chúa.

Việc làm thực tế để tỏ bày lòng biết ơn và kính Đức Giuse là:
– Hết lòng tạ ơn Thiên Chúa đã đặc biệt tuyển chọn và tôn vinh Đức Giuse.

– Hết sức ca ngợi Đức Giuse và theo gương Người.

– Kính mừng Người được Chân Phúc hơn tất cả Thánh khác.

– Tạ ơn và yêu mến hết lòng.

– Ra sức làm cho nhiều người nhận biết Đức Giuse.

– Kêu cầu và phó thác cho Đức Giuse như con thảo.

 

Nguồn: dongcong.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072