Mẹ từ bi !

 

Từ muôn đời Chúa Trời đã gọi Mẹ

Đấng Trung Gian của nhân thế phàm trần

Tiếng “vâng lời “ đáp lại Sứ Thần

Đẹp lòng Chúa muôn phần cao trọng

 

Mẹ, Nữ Hoàng đầy ân sũng

Của Trời cao , của nhân thế ngưỡng trông

Là ước vọng của muôn người trông đợi

Maria, Nữ Hoàng đáng ca ngợi

 

Chúc tụng Mẹ cao cả bởi Chúa Trời

Đầy ân sũng, thế nhân tôn chúc Mẹ

Maria, người Nữ của nhân thế

Biết tôn thờ Chúa Tể của Trời cao

 

Maria, con cúi lạy kính chào !

Nhờ ơn Mẹ , nhân loại được cứu rỗi

Thế nhân kia, dù lắm lối bất trung

Nguyện Mẹ thương đưa đường cõi phúc

 

Maria , Mẹ từ bi lân tuất !

Tấm lòng thành xin bênh vực chở che

Mẹ từ bi , Mẹ nhân ái trọn bề

Ôi ! Maria Rất Thánh , Maria ! Amen

 

Nguồn: Maria – Mẹ Thiên Chúa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072