Móm … không sa hỏa ngục

Con: Mẹ ơi! Bà ngoại chắc chắn không thể sa hỏa ngục được.

Mẹ: Đó là tin vui! Nhưng tại sao con biết?

Con: Thánh Kinh cho biết Hỏa Ngục là nơi khóc lóc nghiến răng. Bà ngoại đâu còn cái răng nào để mà nghiến nữa chứ.

Mẹ : !!!!???

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072