Muối và ánh sáng đời Ki-tô hữu

 

Muối, Ánh Sáng đời Ki-tô hữu
Trong Giê-su trường cửu hòa tan
Mặn mà Muối ướp thế gian
Huy hoàng Ánh Sáng bình an Thiên Triều

 

Muối giao ước tình yêu chung thủy
Muối khôn ngoan chân lý lòng nhân
Khiêm cung hạt Muối tảo tần
Tin Mừng Cứu Độ muôn dân thấm nồng

 

Muối tin kính cậy trông yêu mến
Xoa vết thương đan bện công bằng
Sóng xô hạt Muối ăn năn
Tan trong tình Chúa trinh băng tấm lòng

 

Ánh Sáng Chúa tinh ròng ân trạch
Chiếu tâm can ngóc ngách lòng người
Rưng rưng tim nát mắt cười
Cảm ơn Chúa thấu mười mươi ngọn nguồn!

 

Lạy Ánh Sáng tràn muôn ân thánh
Con yêu Ngài chia bánh tình thương
Rạng ngời Sự Sống thơm hương
Anh em con đó tinh tường tương quan!

 

Muối, Ánh Sáng hòa tan con hát
Trong Giê-su thơm ngát lễ dâng
Cha ơi hương vị Thánh Thần
Đậm đà rạng rỡ trinh ngần Ba Ngôi

 

Cát Vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072