Nụ hôn

Con lên hôn chân Chúa.
Lòng thổn thức bồi hồi.
Vì ai Chúa chịu chết
Vì tội lỗi loài người

 

Nhưng Chúa ơi ,con biết.
Vì con cũng góp phần.
Tiếp tay cùng quân dữ.
Đóng đinh Chúa từ nhân,

 

Dấm chua và mật đắng.
Chúa uống hoài sớm trưa,
Vì miệng con gian dối,
Từng lời nói..đẩy đưa.

 

Trên đầu gai nhọn sắc,
Máu Chúa đổ chan hoà,
Vì con luôn toan tính,
Làm những điều xấu xa,

 

Dấu đinh chân tay Chúa,
Đang rướm máu từng giây,
Vì con hoài tìm kiếm
Dục vọng đắm mê say.

 

Lưỡi đòng đâm tim Chúa,
Máu và nước tuôn trào,
Vì con yêu trần thế,
Bỏ Chúa Cả trời cao.

 

Hôm nay con hôn Chúa,
Xin đổi mới tâm hồn,
Đừng đóng đinh Chúa nữa,
Bằng gian dối :NỤ HÔN…

 

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072