Quy định mới về việc từ nhiệm của GM giáo phận và các giám chức trong Giáo triều Rôma

 

 

Ngày 5.11.2014 bắt đầu có hiệu lực Chỉ dụ của Đức Thánh Cha về những thay đổi trong việc nộp đơn từ nhiệm và chấp thuận việc từ nhiệm này, đối với các nhiệm vụ mục vụ của giám mục giáo phận và các chức vụ trong Giáo triều Rôma do Đức giáo hoàng bổ nhiệm.

 

Sau đây là nội dung của Chỉ dụ:

 

Điều 1. – Xác nhận kỷ luật hiện nay trong Giáo hội Latinh và trong các Giáo hội Đông phương “tự quản” (sui iuris) như sau: các Giám mục giáo phận và các Giám mục giáo phận thuộc các Giáo hội Đông phương, và các vị giữ các chức vụ tương đương theo điều 381 triệt 2 của Bộ Giáo Luật và điều 313 của Bộ Giáo Luật của các Giáo hội Đông phương, cũng như các Giám mục phụ tá và Giám mục phó, được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm khi đến tuổi bảy mươi lăm.

 

Điều 2. – Việc từ nhiệm khỏi các chức vụ mục vụ nói trên chỉ có hiệu lực từ khi được Thẩm quyền hợp pháp chấp thuận.

 

Điều 3. – Với việc chấp thuận cho từ nhiệm khỏi các chức vụ nói trên, các vị ấy sẽ không được giữ bất kỳ chức vụ nào khác ở cấp quốc gia được trao phó trong một thời hạn quy định vì chức vụ mục vụ ấy.

 

Điều 4. – Nếu một giám mục, do lòng yêu thương hoặc ước muốn đem lại sự phục vụ tốt hơn cho cộng đoàn, xét thấy cần phải từ nhiệm vai trò Mục tử trước khi đến tuổi bảy mươi lăm vì lý do đau yếu hay các lý do nghiêm trọng khác, thái độ ấy đáng được Giáo hội đề cao. Trong trường hợp này, các tín hữu hãy tỏ tình liên đới và cảm thông đối với vị cựu Mục tử của mình, luôn trợ giúp ngài kịp thời theo các nguyên tắc của lòng bác ái và công bình, phù hợp với điều 402 triệt 2 của Bộ Giáo Luật.

 

Điều 5. – Trong một số trường hợp đặc biệt, các Vị thẩm quyền có thể xét ​​thấy cần thiết phải yêu cầu một Giám mục đệ đơn từ nhiệm khỏi nhiệm vụ mục vụ, sau khi thông báo cho giám mục ấy biết lý do của yêu cầu này, và đối thoại huynh đệ để lắng nghe các lý lẽ của ngài.

 

Điều 6. – Khi tròn 75 tuổi, các Hồng y đứng đầu các cơ quan trong Giáo triều Rôma và các Hồng y khác giữ các chức vụ do Đức giáo hoàng bổ nhiệm phải đệ đơn từ nhiệm lên Đức giáo hoàng; và sau khi xem xét mọi yếu tố, Đức giáo hoàng sẽ có quyết định.

 

Điều 7. – Các vị đứng đầu các cơ quan trong Giáo triều Rôma không phải là Hồng y, cũng như các vị thư ký và các giám mục đảm nhiệm các chức vụ khác do Đức giáo hoàng bổ nhiệm sẽ chấm dứt nhiệm vụ khi tròn bảy mươi lăm tuổi; các thành viên thì chấm dứt nhiệm vụ khi được tám mươi tuổi; tuy nhiên, những ai thuộc về một cơ quan của Giáo triều do một chức vụ khác, khi không còn giữ chức vụ này thì cũng sẽ không còn là thành viên của cơ quan ấy.

 

Huy Hoàng chuyển ngữ

(Nguồn: WHĐ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072