TÂN LINH MỤC PHÓ GIÁO XỨ ĐỨC HÒA

TÂN LINH MỤC PHÓ GIÁO XỨ ĐỨC HÒA
TÂN PHÓ TUYÊN ÚY XỨ ĐOÀN THÁNH LINH
AN-TÔN MARIA LÊ HÀ DIỆP PHÚC
Cha An-tôn Maria Diệp Phúc sinh năm 1990, thuộc Giáo xứ Chánh Tòa, Tiền Giang.
Cha được chịu chức linh mục ngày 08/12/2021 do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm truyền chức. Sau khi chịu chức linh mục, cha phục vụ tại giáo xứ Lương Hòa Hạ cho đến khi nhận được bài sai về giáo xứ Đức Hòa.
Mong cộng đoàn chào đón cha và cầu nguyện cho cha hoàn thành tốt sứ vụ tại giáo xứ chúng ta.
Ban Truyền Thông
No photo description available.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072