Thông báo giờ Thánh lễ Truyền tin

 

 

 

Thông báo vào thứ ba sắp tới đây (ngày 25.3.2014) là ngày Lễ Truyền tin – lễ trọng.

 

Vào ngày thứ ba, giờ Thánh lễ tại giáo xứ như sau:

Sáng: 5 giờ

 

Chiều: 18 giờ

 

Xin mọi người trong cộng đoàn giáo xứ Đức Hòa sắp xếp thời gian để tham dự Thánh lễ cách đầy đủ và sốt sắng.

Trân trọng thông báo !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072