Trên thiên đàng gọi nhau là gì ?

Một hôm, cha xứ tới nhà dùng cơm và hỏi bé:
– Con biết trên thiên đàng người ta gọi nhau bằng gì không?
Bé đáp tỉnh bơ:
– Thưa cha, bằng em…
Cha xứ lấy làm ngạc nhiên:
– Sao con lại trả lời như thế?
Bé:
– Tôi hôm qua, con nghe ba con nói chuyện trên phôn rằng, “em là thiên đàng của anh”.
Cha xứ: !!!???….

 

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072