Từ đáy thẳm sâu

Từ nơi đáy thẳm vực sâu,
Này con ngước mắt kêu cầu Chúa ơi!
Ăn năn, sám hối tội rồi,
Xin Ngài thương đoái, nhậm lời, thứ tha.

 

Luyện ngục u tối cách xa,
Lửa luôn nung nấu, xót xa lệ sầu.
Đền vì tội lỗi bấy lâu,
Mong ngày giải thoát, hưởng chầu Thánh Nhan.

 

Bao dung, Ngài rộng tay ban,
Cứu con khỏi chốn khóc than đêm ngày.
Phá tan xiềng xích khổ đầy,
Đưa con đên bến Nhan Ngài thảnh thơi.

 

Xin đừng chấp tội Chúa ơi!
Con hằng khao khát ơn Người xót thương.
Trông mong nơi Chúa tình thương,
Cho con sớm hưởng Thiên Đường phúc vinh.

 

Giuse Trần Thế Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072