Tuần 1: Sách Sáng thế, chương 1 – 2

 

Cuốn sách đầu tiên trong Ngũ thư và trong toàn bộ Thánh Kinh. Trong tiếng Hipri, sách này mang tên là Khởi Nguyên. Sách có hai phần chính:

Chương 1-11 bàn về những vấn đề vượt trên thời gian và lịch sư : tạo dựng thế giới và con người, tội lỗi đột nhập trần gian, sự ác tràn ngập… Cần vượt lên trên những hình ảnh cụ thể để nắm bắt nội dung tác giả muốn chuyển tải. Vì không nắm vững điều này nên nhiều Kitô hữu đã cảm thấy hoang mang khi đọc Thánh Kinh và đối chiếu với những khám phá khoa học hiện đại.

Chương 12-50 trình bày lịch sử các tổ phụ dân Irsarel.

 

Tổng quát về ngũ thư và sách Sáng thế

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/02._tong_quat_ve_ngu_thu__sach_s.the_.mp3{/mp3remote}

 

Các nguồn văn của ngũ thư

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/03._cac_nguon_van_of_ngu_thu.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa sáng tạo từ hư vô và bằng lời quyền năng của Ngài

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/04._tc_sang_tao_tu_hu_vo__va_bang_loi_qnang_of_nguoi.mp3{/mp3remote}

 

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/05._con_ng._la_hinh_anh_of_thien_chua.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ bình đẳng bổ túc cho nhau

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/06._tc_dung_nen_c.ng_._co_nam_co_nu_binh_dang__bo_tuc_cho_nhau.mp3{/mp3remote}

 

Thánh ca tác phẩm

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/07._th.ca_tac_pham.mp3{/mp3remote}

 

Nguồn: tgpsaigon.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072