Văn nghệ Giáng sinh 2022

“Tiếng muôn thiên thần hỉ hoan ca mừng lừng vang đồng xanh đêm vắng.
Chúa sáng danh trên trời chúc thái an cho đời.
Người người dạt dào niềm vui, đất trời ngợp đầy hạnh phúc, trong giờ phút linh thiêng Chúa Con ra đời”
Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Không có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản cho biết 'Vinh Danh Thiên Chía Trên Trời Bình An Dưới Thế Cho Người Thiện Tàm.'Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang ngồi và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về 1 người và trong nhàCó thể là hình ảnh về 8 người, trẻ em, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'GIÁO XỨ ĐỨC HOÀ'Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'Tình Danh Thiên Chúa Trên Bình An Dưới Thế Cho ල Người Th ƯỜI'Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về 3 người và văn bảnCó thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'KINH AM'Có thể là hình ảnh về 4 ngườiCó thể là hình ảnh về 1 người, trẻ em, đang đứng và trong nhà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072